> Steun Ons, Samen Staan We Sterk

 

Om wachtlijsten weg te werken en zorggarantie te bieden is veel overheidsgeld nodig.

Om dat haalbaar te maken, is een stevig politiek draagvlak nodig.


We willen politici op deze manieren in beweging krijgen

  • invloed uitoefenen op het stemgedrag van hun kiezerskorps

  • politici responsabiliseren via opiniestukken in de media

We willen beide beweegredenen activeren.

  • We willen een grote groep kiezers laten duidelijk maken dat hun stem zal afhangen van de onmiddellijke realisatie van zorggarantie voor alle personen met een beperking.

  • We willen regelmatig de onmenselijkheid van de wachtlijsten en het gebrek aan zorggarantie in de media brengen. Om aandacht te krijgen in de media, moeten we ook een grote groep mensen op de been kunnen brengen.

Wat is een grote groep?

  • Een parlementaire zetel vergt ongeveer 40.000 stemmen.

  • Er staan ongeveer 25.000 mensen met een beperking op wachtlijsten. Daardoor hebben nog meer mensen geen zorggarantie. Al deze mensen zijn omringd door minstens een paar direct betrokkenen. De vraag van deze groep is pas echt doorslaggevend als een evenredig aantal mensen aan onze beoogde acties deelnemen. Dat hoeven geen direct betrokkenen te zijn. Iedereen kan zich solidair engageren.

Wij streven ernaar om zoveel mensen bereid te vinden om lijfelijk aan onze acties deel te nemen. Als we zo'n grote groep tot actie kunnen oproepen, dagen er wellicht voldoende op om er niet meer te kunnen naast kijken. Dat zullen we echt nodig hebben om ons doel te kunnen bereiken.

 

Mogen we jou ook oproepen tot onze acties? Stuur ons dan jouw naam en e-mail adres. Alleen via e-mail kunnen we betaalbaar en snel zoveel mensen mobiliseren.

 

 

Maak je keuze

  • Ik wil jullie mijn morele steun betuigen: hier aanmelden.

  • Ik wil graag info over acties die jullie organiseren en eraan meedoen: hier aanmelden.

  • Ik begrijp jullie initiatief, maar het is niets voor mij.