> Over ons

Platform:

  • Wil alle betrokkenen verenigen, de snaren stemmen en krachten bundelen.

  • Wie is betrokken? Lees meer

Werk:

  • Wil actief werken aan oplossingen voor het probleem.

  • Waaraan werken we concreet? Lees meer

Wachtlijsten:

  • Mensen met een handicap met blijvende zorgvraag of ondersteuningsnood* moeten jaren wachten op gepaste overheidssteun. Ze worden aan hun lot overgelaten.

  • Hoeveel mensen staan hoelang op welke wachtlijst? Lees meer

Weg:

  • Op de wachtlijst moeten staan is een onrecht. Wachtlijsten werken discriminerend en zouden niet mogen bestaan. Ze zijn een schandvlek in een democratie.

  • Wie kan met welke middelen wachtlijsten wegwerken? Lees meer

* Zorg of ondersteuning: Lees meer

gehandicapten of personen met een ...: Lees meer

Ter bekendmaking van ons project verkopen wij het Wachter Tripel Bier: Lees meer