Werk – Waaraan werken we concreet?
 

  1. Samen sterk. Door de aanhoudende schaarste en wachtlijsten in de gehandicaptenzorg is er versnippering en verdeeldheid gezaaid in de groep vragers. Ieder probeert zoveel mogelijk van de schaarse middelen naar zich toe te halen en dus ongewild bij anderen weg te nemen. Wij willen dit verdeel-en-heers principe doorbreken en onze inspanningen bundelen met elkaar en niet tegen elkaar.

  1. Publiek draagvlak. Nog te weinig mensen met een handicap kregen de kans om zich te integreren in het gewone leven. Ongeveer 1% van de bevolking kan door een handicap niet volwaardig deelnemen aan het gewone leven. Al meer dan 20 jaar druppelen regelmatig schrijnende situaties even door in het nieuws. Wij willen dit eindelijk tot een echt en permanent maatschappelijk aandachtspunt maken.

  1. Politici responsabiliseren. Al vele partijen en verkiezingsprogramma's hebben oplossingen beloofd. Niemand hield zijn woord. Het probleem wordt ieder jaar groter. De wachtlijsten groeien schrikwekkend aan. Vlaanderen overtreedt de internationale overeenkomsten die ze onderschreef (lees de VN-conventie). Wij willen politici liefst vrijwillig, maar desnoods met harde actie of juridisch afgedwongen, tot oplossingen bewegen.

  1. Onderzoek aanmoedigen. Het wachtlijstenprobleem wordt nauwelijks bestudeerd. Af en toe meldt een onderzoeker nefaste sociale neveneffecten. Die halen met moeite het nieuws. Zelfs cijfermateriaal is moeilijk te vinden en wordt nergens systematisch gebundeld en geactualiseerd. Wij willen hier werk van maken.

  1. Oplossingen voorstellen. Wij willen zelf bijdragen tot multidisciplinair onderzoek om oplossingsalternatieven professioneel te kunnen afwegen, maar niet met uitzichtloze lange studies, wel met moedige creativiteit en bijhorende effectenanalyse.

  1. Vraaggestuurde zorg implementeren. Beleidsmakers hebben de mond vol van vraaggestuurde zorg (vanuit de gehandicapte of zijn vertegenwoordiger zelf) in plaats van aanbodgestuurde zorg (vanuit de overheid en haar instituten). In de praktijk blijft het beleid alles aanbodgestuurd bepalen. Minister Vandeurzen formuleert het in een persbericht van 4 februari 2011 als volgt: “een doel van het Perspectiefplan 2020 is: gebruikers die goed geďnformeerd zijn over het aanbod, zodat zorg en assistentie vraaggestuurd kunnen zijn”. Vraagsturing is voor ons niet 'kiezen uit het aanbod' maar wel 'vorm geven aan het aanbod'. Lees meer.

  1. Positieve beeldvorming. Vele mensen met een handicap en hun naasten geven mooie getuigenissen van de positieve sociale en mentale ontwikkeling die zij uit de handicap hebben gewonnen. Een handicap kan tegelijk belastend en versterkend zijn en wordt door vele ervaringsdeskundigen als waardevol en zinvol beleefd. Wij blijven waakzaam tegenover sommige trends die vanuit het tegenovergestelde idee worden gevoed. Wij verdedigen daarmee grondbeginsel d en artikel 10 van de VN-conventie. Lees meer.


Keer terug