Wachtlijsten - Hoeveel mensen staan hoelang op welke wachtlijst?
 

Bron: zorgregierapport juni 2012 van het VAPH

PTB = prioritair te bemiddelen. Wachtenden met vooruitzicht, 25% wacht meer dan 1 jaar.

MIGR = migratievragen: mensen die al opvang hebben, maar een andere vorm vragen.

LW = langwachtenden die nog geen opvang hebben en geen vooruitzicht.
 

 1. Internaat. 4.897 plaatsen. 3.608 personen.

PTB: 227 – MIGR: 205 – LW: 1.385 = 28%

 1. Semi-internaat. 3.568 plaatsen. 2.887 personen.

PTB: 42 – MIGR: 137 – LW: 1.012 = 26%
 

 1. Dagcentrum + Bezigheidstehuis + Begeleid werken. 3.767 plaatsen. 4.683 + 5.260 personen.

PTB: 367 – MIGR: 303 – LW: 4.028 = 28%
 

 1. Ambulante Begeleiding. 269 plaatsen. 374 personen.

PTB: 2 – MIGR: 34 – LW: 192 = 34%
 

 1. Observatie- en BehandelingsCentrum. 348 plaatsen. 263 personen.

PTB: 15 – MIGR: 3 – LW: 227 = 46%
 

 1. Tehuis werkenden. 1.169 plaatsen. 1.175 personen.

PTB: 59 – MIGR: 39 – LW: 491 = 29%
 

 1. Tehuis niet-werkenden. 4.591 plaatsen.

PTB en MIGR: en LW: (samen onder 3)
 

 1. Nursingtehuizen. 4.926 plaatsen. 4.928 personen.

PTB: 143 – MIGR: 108 – LW: 1.088 = 18%
 

 1. Kortverblijf. 156 plaatsen. 1.612 personen.

PTB: 0 – MIGR: 0 – LW: 0 is meestal tijdelijke noodopvang.
 

 1. Pleegzorg. 1.087 plaatsen. 600 personen.

PTB: 3 – MIGR: 12 – LW: 83 = 12%
 

 1. Begeleid wonen (en WOP). 3.353 plaatsen. 3.423 personen.

PTB: 119 – MIGR: 118 – LW: 2.350 = 41%
 

 1. Beschermd wonen. 1.129 plaatsen. 1.266 personen.

PTB: 105 – MIGR: 189 – LW: 1.083 = 44%
 

 1. Zelfstandig wonen. 338 plaatsen. 304 personen.

PTB: 7 – MIGR: 36 – LW: 187 = 38%
 

 1. Geοntegreerd wonen. 92 plaatsen. 99 personen.

PTB: 11 – MIGR: en LW: (samen onder beschermd wonen)
 

 1. Persoonlijke-assistentiebudget (PAB). 2060 personen.

PTB: 524 – MIGR: niet gekend – LW: 2.237 = 52%
 

 1. Persoonsvolgende convenanten (PVC). 277 elders verdeeld inbegrepen.

PTB: – MIGR: – LW: elders verdeeld inbegrepen.
 

 1. Thuisbegeleiding. 5.847 personen.

PTB: 17 – MIGR: 28 – LW: 4.293 = 42%
 

 1. Diensten Inclusieve Ondersteuning.

PTB: 0 – MIGR: en LW: (samen onder beschermd wonen)
 

Van de 130.000 geregistreerde mensen met een handicap (PEC-ticket), hebben er 61.116 een vraag geactiveerd, maar:

Keer terug