Zorg of ondersteuning

Voor de leesbaarheid gebruiken we de aanduidingen 'zorg' en 'ondersteuning' nogal willekeurig afwisselend. Sommige lezers zouden zich storen aan uitsluitend gebruik van 'zorg' maar in sommige zinnen klinkt 'ondersteuning' niet zo goed.

Dikwijls zouden we zelfs beter kiezen voor 'zorgondersteuning'. Mensen met een ernstige handicap kunnen niet overleven zonder zorg. Of ze nu op de wachtlijst staan of niet, zorg krijgen ze ofwel van vrijwillige onbezoldigde mantelzorgers, ofwel van gesubsidieerde professionele verzorgers. We vragen voor hen dus geen zorg, want als ze die niet hadden, leefden ze niet meer. We vragen voor hen ondersteuning van de zorg.

Mensen met een specifieke handicap maar een behoorlijke zelfredzaamheid, ervaren 'zorg' te betuttelend. Daar hebben we begrip voor. Niettemin is veel ondersteuning die zij vragen, voor buitenstaanders makkelijker te begrijpen met de aanduiding 'zorg'.

We willen de zo belangrijke aandacht en energie voor het wegwerken van wachtlijsten niet nodeloos verzwakken met discussies over woordkeuze, maar willen hiermee toch aangeven, dat we ons bewust zijn van onze onvolkomenheid op dat vlak en dat we hopen te mogen rekenen op begrip hiervoor.

Keer terug